Kontseiluaren webgunea!

Zumaiako Haurren Kontseilua

«Haurren Kontseilua alkatetzaren organo aholku-emailea da eta herriaren eta tokiko kudeaketari lotutako gaiei buruzko ikuspegia ematen du.»

Zumaia arakatzen

Zumaiako haurren aisialdiaren diagnostiko batekin hastea,
haurren ikuspuntutik Zumaian dauden Indargune eta gabeziak antzematea.

Kontzeptuaren definizioa

Aktiboak

Hau da Haurren kontseiluak antzemandako aktibo guztien zerrenda:


Gabeziak

Hau da Haurren kontseiluak antzemandako gabezia guztien zerrenda:

Beste batzuk

Konponketak


Marianton parkearen disenua

Erronka:
Prozusu honen erdian, Alkatea kontseiluarekin biltzen da eta Udalak Marianton parkea eraberritzeko asmoa duela azaltzen die. Bilera honetan, Alkateak parkearen diseinua egiteko laguntza eskatzen die kontseiluko partaideei, eta bi saioren ostean, hau da kontseiluak Marianton parkea berrizteko egiten duen proposamena:


Argazki batzuk