Abaskal, zubi berria/okerra eta zubi morea/gorria.